तामाङ समाज भिक्टोरिया, अष्ट्रेलियाले दुवै मृगौला फेल भएका बिजयलाई आर्थिक सहयोग ।

तामाङ समाज भिक्टोरिया, अष्ट्रेलियाले हेटौड़ा, मकवानपुर, नेपाल घर भई दुवै मृगौला फेल भएका बिजय बहादुर तामाङलाई..