आत्मदाह अघि प्रेम प्रसाद आचार्य सबै उपाय लाउँदा पनि केही भएन !

आत्मदाह अघि प्रेम प्रसाद आचार्यले लेखेका थिए- सबै उपाय लाउँदा पनि केही भएन! वहॉं कै वाल बाट साभार गरिएको लेख: म एक..