सामाजिक संजालमा भाईरल सुभाषले आफ्नो मृत्यु दर्ता खारेज गरी पाए नागरिकता ।

जिउँदो हुँदाहुँदै मृत्यु भयो भनेर काजकिरिया गरिएका एक व्यक्तिले मृत्यु दर्ता खारेज गरी पाँच वर्षपछि नागरिकता..