बुद्ध एयरको ‘अमानवीय हर्कत’ जलेकी महिलालाई ५ घण्टा कुरायो, तर मानेन लैजान ।

बुद्ध एयरको ‘अमानवीय हर्कत’ : जलेकी महिलालाई ५ घण्टा कुरायो, तर जहाजमा लैजान मानेन काठमाडौं। कहिले यात्रुमाथिको..