(समय र मान्छे) – ✍️मिलन खड्का !!

(समय र मान्छे) घाम झुल्कने पूर्वबाट नै हो । चन्द्रमा अस्ताउने पश्चिममा पुगेर नै हो । केवल बिम्ब फेरिएको छ ।..