अबर्न नेप्लीज कम्युनिटी सिडनी, अष्ट्रेलियाको तेश्रो साधारण हुदै ।

सिडनी, अष्ट्रेलिया ।   अबर्न नेप्लीज कम्युनिटी सिडनी, अष्ट्रेलियाको तेश्रो साधारण सभा हुदै ।..