काठमाडौँबाट नेपालको राजधानी सार्ने

काठमाडौँबाट नेपालको राजधानी सार्ने पोखरा, नेपाल । सग्लो नेपाल निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्यको..