यसकारण पस्चिम नेपालमा जान सक्छ ठुलो भुकम्प ।

यसकारण पस्चिम नेपालमा जान सक्छ ठुलो भुकम्प । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद्..