अष्ट्रेलियामा अन्तराष्ट्रिय एभरेष्ट डे मनाईने ।

फेन्काको आवद्ध संस्थाहरुको आयोजनामा २८ मा नेपाल चिनाउँदै अष्ट्रेलियामा अन्तराष्ट्रिय एभरेष्ट डे मनाईने ।..