गण्डकीमा नवनियुक्त चार मन्त्रीले रिए सपथ , मनाङ्गे आउट !

गण्डकीमा नवनियुक्त चार मन्त्रीले रिए सपथ , मनाङ्गे आउट पोखरा । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त चार जना मन्त्रीको..