प्रदेशहरुका साना र ठुला जिल्लाहरु:

प्रदेशहरुका साना र ठुला जिल्लाहरु: पढ्नुस सेयर गर्नुस     1)प्रदेश न 1:- (सुत्र:- ताते मोते) 🔊क्षेत्रफलका आधारमा..