डेण्टेड कोडले ७५०० डलर बराबरको तालिम निशुल्क दिने ।

डेण्टेड कोडले ७५०० डलर बराबरको तालिम निशुल्क दिने सिड्नीको नेपाल फेस्टिबलको अवसर पारेर डेण्टेड कोडले ७५०० डलर..