२०८१ बैशाख ९ आईतवार

Life in Australia

भो अब आउँदैनौ “अष्ट्रेलिया” तिमीहरुको तेल भिषामा

भो अब आउँदैनौ “अष्ट्रेलिया” तिमीहरुको तेल भिषामा । सिडनी, अष्ट्रेलिया :- हो सबै अविभाबकहरुलाई आफ्ना सन्तान..

रहर गरेर मात्रै हुन्न अष्ट्रेलिया कस्तो छ भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ !

रहर गरेर मात्रै हुन्न अष्ट्रेलिया कस्तो छ भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ ! सिडनी, अस्ट्रेलिया  :- नेपाल रास्ट्र बैंकमा..