नेपाली सोसाइटी अफ तास्मानियाद्वारा दशै बिशेष कार्यक्रम गर्ने ।

सिडनी, अष्ट्रेलिया । नेपाली सोसाइटी अफ तास्मानियाद्वारा दशै बिशेष कार्यक्रम गर्ने । अष्ट्रेलियाको तास्मानिया..