अस्ट्रेलिया पठाउन भारतको पञ्जाबमा आफ्नै छोरासंग छोरीको बिहे

सिडनी अष्ट्रेलिया । अस्ट्रेलिया पठाउन भारतको पञ्जाबमा आफ्नै छोरासंग छोरीको बिहे । नेपालमा हाडनाता सम्बन्धमा..