चेतनामूलक समाज निर्माण गर्न पहिला सचेत नागरिक उत्पादनमा जोड दिऊँ : वडा अध्यक्ष सुवेदी

चेतनामूलक समाज निर्माण गर्न पहिला सचेत नागरिक उत्पादनमा जोड दिऊँ : वडा अध्यक्ष सुवेद पोखरा । रूपा गाउँपालिका, वडा..