एक जना शिक्षकका भरमा चौँतिस वर्षदेखि विद्यालय l

सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण महोत्तरीको एक विद्यालय विगत ३४ वर्षदेखि एउटै शिक्षकका भरमा सञ्चालित छ । अति गरिब,..