ढिकुरपोखरी कास्की खेलकुद समितिको अध्यक्षमा भण्डारी-करातेलाई बिशेष पहल ।

ढिकुरपोखरीमा जाग्यो कराते अब एक घर एक खेलाडी बनाउने भण्डारीको लक्ष्य । अन्नपूर्ण गाउपालिकाको रंगशाला मानिने..