अब कुरा गरौं समग्र नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा -कुल प्रसाद वाग्ले !!

अब कुरा गरौं समग्र नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि नेपाली खेलकुद ; चाहेँ त्यो..