यो अवस्थामा युवाले कसरी राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छ ? सुनील खड्का, पोखरा

“युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा वर्ग राज्यको अजस्र स्रोत र परिवर्तनको वाहक शक्ति पनि हो ।..